Výuka

Individuální výuka lyžování

instruktor se věnuje celou hodinu (50 min.) pouze jednomu klientovi.

     Areál Šibeniční vrch, který k naší výuce využíváme je vhodný pro výuku malých dětí.

Vhodnou volbou výuky je  právě  individuální výuka lyžování. Dle věku a aktuální kvality sněhu, zejména podle toho, zda je zrovna sníh rychlejší, nebo pomalejší, dokážeme za dvě až čtyři individuální lekce naučit začátečníka základům lyžování. To znamená bezpečné zastavení v pluhu a pluhový oblouček na mírném svahu.

Individuální výuka lyžování u nás vždy začíná krátkou rozcvičkou, u začátečníků s důrazem na přivyknutí na lyžařské boty a následně postupně na lyže. Dále následuje procvičení stávajících dovedností, případně motivace formou různých kreativních her a za využití různých metodických pomůcek adekvátně věku dítěte a nácvik základních lyžařských dovedností u začátečníků. U začátečníků a u mírně pokročilých klademe důraz především na nácvik pomalé jízdy a brždění v pluhu, aby dítě umělo v první řadě na lyžích bezpečně zastavit. Dále přes nácvik a rozvoj pluhových obloučků, postupně až do paralelního snožného oblouku. Samozřejmostí je také výuka jízdy na vleku. Malé začátečníky zpočátku instruktor na vleku vozí, postupně ale vedeme děti k samostatnosti. 

     Instruktoři jsou kvalifikovaní, mající zkušenosti s výukou malých dětí. Lyžovat děti učíme od čtyř let. Více si o této věkové hranici můžete přečíst na našem blogu, v článku s názvem „Proč neučíme tříleté děti lyžovat“. Horní věková hranice není stanovena 🙂

Ski instruktor s dítětem
Malý lyžař při výcviku
Naše služby

Jaké služby poskytujeme

Věnujeme se výuce lyžování i snowboardingu, začátečníků i pokročilých, dětí i dospělých v Ski areálu Šibeniční vrch.

Individuální výuka lyžování

Instruktor se věnuje celou hodinu (50 min.) pouze jednomu klientovi.
Výuka má maximální efekt.

Skupinová výuka lyžování

Instruktor se věnuje menší skupince 2-6 osob s podobnými dovednostmi. Vhodné pro začátečníky i pokročilé.

Výuka snowbordingu

INDIVIDUÁLNÍ nebo SKUPINOVÁ
Instruktor se věnuje pouze jednomu klientovi nebo skupince (2-5 osob).