Druhy lekcí

Výuka snowboardingu

INDIVIDUÁLNÍ nebo SKUPINOVÁ

     Výuka snowboardingu je doporučována pro děti přibližně od sedmi let věku. K pokrokům je zde totiž potřeba dobré koordinace, soustředění, ale také síly a vytrvalosti pro zvládnutí samostatných průpravných cvičení. U menších dětí je pak pokrok náročnější a pomalejší, mohou být proto demotivované. Pro zvýšení efektivity výuky doporučujeme u snowboardingu dvojlekce, aby byl dostatek času na dovednosti získané v první lekci rovnou navázat dalším cvičením a tím došlo k lepšímu ukotvení nově získaných dovedností.

     Lekce výuky snowboardingu se skládají z úvodní rozcvičky, následuje základní ovládání na místě, nošení snowboardu, jeho upevnění na nohu, tzv. „koloběžkování“, hranění, poskoky, skluzy, balanc, dále dle pokročilosti klienta jízda přímo s bezpečným dojezdem, nácvik hranění s vyjížděním hranpadající list, nácvik traverzů, nácvik pohybu horní části těla při jizdě, nácvik jízdy na vleku.

     Výuka snowboardingu zahrnuje samozřejmě i jízdu na vleku, tato dovednost bývá zpravidla zvládnutelná od třetí, čtvrté lekce, výuka oblouků přichází na řadu přibližně na třetí, až páté lekci. Vliv na pokroky má také kvalita sněhu; do měkkého se příjemněji padá a výuka tak probíhá snadněji, na druhou stranu tvrdší podmínky zase více naučí, a to i přes počáteční menší pokrok a opatrnost.

     Výuka snowboardingu a doporučená výbava: Důrazně doporučujeme helmu, ideálně také dvoje rukavice určené pro zimní sporty, nikoliv pletené. Dobré kalhoty – často se sedí a klečí na sněhu. Čaj/pití pro možnost rychlého občerstvení přímo v průběhu výuky.

Mladý snowboardista při výcviku
snowboardové prkno v akci
Naše služby

Jaké služby poskytujeme

Věnujeme se výuce lyžování i snowboardingu, začátečníků i pokročilých, dětí i dospělých v Ski areálu Šibeniční vrch.

Individuální výuka lyžování

Instruktor se věnuje celou hodinu (50 min.) pouze jednomu klientovi.
Výuka má maximální efekt.

Skupinová výuka lyžování

Instruktor se věnuje menší skupince 2-6 osob s podobnými dovednostmi. Vhodné pro začátečníky i pokročilé.

Výuka snowbordingu

INDIVIDUÁLNÍ nebo SKUPINOVÁ
Instruktor se věnuje pouze jednomu klientovi nebo skupince (2-5 osob).